Seismic construction

Od roku 2010 se věnuji ekologickým stavebním a konstrukčním projektům. Specializuji se na ekologické materiály přizpůsobené specifickým konstrukčním požadavkům lokality a přírodních podmínek, včetně náročných oblastí, jako jsou záplavové oblasti a seismicky aktivní oblasti.

Mým zaměřením je studium, testování, analýza a realizace komplexních ekologických projektů v souladu s principy kreativní ekonomie.

V roce 2014 jsem se společně s týmem BohemsProArch zapojil do projektu PreFAB bamboo construction v Indonésii. Tato komplexní a aplikovaná studie byla zdokumentována během realizace projektu Bamboo House Jakarta 2012-2014. Naše studie a veškeré informace byly předány indonéskému Ministerstvu pro místní rozvoj při vyhlášení soutěže inovačních technologií.

Prezentovali jsme inovativní technologické postupy využívající bambus jako klíčový konstrukční prvek pro stavbu vícepodlažních budov v mírně seismicky aktivní oblasti jihovýchodní Asie, konkrétně v hlavním městě Jakartě v Indonésii. Podrobně jsme popsali technologické postupy v metodě bamboo concrete, bamboo preFAB wall a využívání bambusových částí a konstrukcí v prefabrikovaných stavbách. Naším cílem bylo zdokumentovat vhodné kombinace s dalšími inovativními materiály a upozornit na negativní faktory spojené s nekvalitními technologickými postupy, které mohou vést k destrukci materiálu a následné konstrukci. Soustředili jsme se také na prezentaci bambusu jako ekonomicky a ekologicky výhodného materiálu.

Ve studii jsme podrobně zdokumentovali klíčové technické kroky od výběru jednotlivých kusů bambusu, přes ošetření a zpracování až po chemické analýzy. Prováděli jsme historické analýzy a zkoumali zkušenosti s podobnými projekty v Brazílii, Číně a Indii.

Do té doby nebyla v Indonésii prezentována takto komplexní analýza s detailní dokumentací bambusové vícepodlažní stavby přímo v Jakartě. Během semináře v roce 2015 jsme týmu indonéského Ministerstva pro místní rozvoj představili úplnou technologickou studii s fotodokumentací o využití moderních bambusových konstrukcí, bamboo concrete, prefabrikovaných bambusových částí a vícepodlažní bambusové stavby s víceúčelovým designem.

Tuto studii jsme prezentovali jako integrovaný HUB Urban ECOfarming.