Tiny House

projekt a design eco tiny houses ostrovní systémy domků, rekreačních objektů

Účelovost malých domků tzv. tiny house nás provází od dětství. Stavěly jsme si skrýše, bunkry a snily o zrealizování přísloví Můj dům, můj hrad.

Chata k trvalému celoročnímu užívání pro 5 člennou rodinu

Rozrůstající rodině se poštěstilo získat vlastní pozemek v zahrádkářské kolonii, kde jsou jasná pravidla pro povolenou a zkolaudovanou zástavbu v příslušném designu o maximální ploše 25 m2. Se zastavěnou výškou sedlové střechy do 5 m od horizontu silnice, vstupních dveří.

Rodina, potřebuje stavbu zrekonstruovat, bez nutné nové kolaudace, se zachováním zastavěné plochy, výšky a sklonu střechu a venkovní typ designu chaty.

Územní plány se postupně mění a stavby sloužící k rekreaci se mohou postupně začít užívat k dlouhodobé rekreaci popřípadě k trvalému bydlení se splněním podmínek. Pozemky jsou většinou bez kanalizace, septiku, celoroční vody a někdy i bez elektriky.

Před začátkem musíte nastudovat a konzultovat podmínky na příslušném stavebním úřadu, jelikož každá oblast územního plánu má jiná pravidla.

stavební úpravy Nutné stavební povolení, ohlášení do 25 m2

Na stavební úřad hrubě zjednodušeně musíte ohlašovat jakékoliv stavební úpravy, které zasahují do venkovní konstrukce, základů stavby nebo mění design a dispozice zastavěné plochy. Stavíte septik, vodovodní přípojku. A cokoliv, co se konstrukcí dotýká země nebo mění zastavěnou plochu stavby. Do zastavěné plochy se počítají i betonové chodníky, terasy, parkovací betonové stání, zděný komín, pergola, zděný přístřešek, rozšíření střechy se sloupky apod. Zásahy do konstrukcí, napojení vody, vypouštění odpadní vody se musí nejen ohlašovat, ale i dokládat stavební projekt a další stavební, vodohospodářské podklady.

STAVEBNÍ ÚPRAVY Bez STAVEBNÍho POVOLENÍ, bez OHLÁŠENÍ DO 25 M2

Bez ohlášky na stavebním úřadu můžete provést takové změny, které nezasahují do nosné konstrukce, charakteru stavby, zastavěné plochy a rekonstrukce probíhá výměnou materiálu za nový, kvalitnější materiál.

V praxi to může znamená, že pokud chcete vyměnit ve stejné velikosti okna, dveře, venkovní obklady, nahradit část venkovní zdi či stěny jiným materiálem, a nezasahujete do nosné konstrukce, statiky, nezvětšujete tím zastavěnou plochu nebo vyměnujete střešní krytinu bez změny výšky a sklonu střechy, tak lze bez ohlášky na úřadech.

Slušností a povinností je oznámit plánované práce sousedům, které tím můžete rušit.


Uveřejněno

v

od

Značky: